Säätiö-sivun taustakuva (Sivun tyyppi: )

Säätiö


Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen Kuortaneen, Ilmajoen, Lehtimäen ja Seinäjoen alueella. Tavoitteemme on myös alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen. Kaikessa toiminnassamme vaalimme säästöpankkitoiminnan perinteitä.

Historiikki

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö on yksi Oma Säästöpankki Oyj:n omistajista. Se ottaa vastaan tukihakemuksia jatkuvasti, käsittelee niitä kokouksissaan ja tekee päätökset avustettavista kohteista. Suurin ja merkittävin rahoituskohteemme on Koulutuskeskus Sedun toteuttama talouskasvatus-ohjelma Oma Onni.

Säännöt

Säätiön säännöissä määritellään säätiön toiminta ja tarkoitus sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Oma Onni -ohjelma

Toteuttaakseen yhtä sääde­kirjansa perim­mäistä tehtävää, taloudel­lisen kasvatuksen tukemista, Säästö­pankki­säätiöt ovat kehittäneet nuorille suunnatun Oma Onni -ohjelman. Tässä yläkoulun 9.-luokka­laisille suunna­tussa verkko-oppimis­ympäris­tössä puhutaan nuorille oman talouden hallinnasta nuorten omalla kielellä ja omin välinein.